LU500

New product

Small Form-Factor Combined with Exceptional Functionality

Weighing around 1 kg (2.2 lbs), LiveU’s LU500 offers the ultimate combination of high performance and portability. This small sized unit is powered by LiveU’s multi-processor video encoding engine and fourth-generation patented bonding algorithms. With boot time under a minute, the LU500 is essential to journalists broadcasting rapidly changing events and fast action scenes.

More details

Contact for Price

More info

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ

LU500 ใข้งานได้สูงสุดถึง 13 ซิม ซึ่ง รวมถึงการเชื่อมต่อรวบรวมสัญญาณภายใน 6-8 ซิม ด้วยวีดีโอเอ็นโค้ดมัลติโพรเซสเซอร์จาก LiveU
LU500 สามารถเชื่อมต่อกับเสาขยายสัญญาณ และ อุปกรณ์ดาวเทียมเพื่อเป็นการทำงานร่วมกันของสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณดาวเทียม เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์ที่ท้าทายมากขึ้น
LU500 ยังรองรับโมเด็มด้วยพอร์ท USB อีกด้วย

 

 

ใช้งานง่าย ควบคุมได้อย่างใจ

LU500 สามารถควบคุมได้ด้วย 1คน ด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย หรือการควบคุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ที่ใช้แพลทฟอร์มLiveU Central management
นอกจากการเชื่อมต่อโดยตรงจากกล้องแล้ว LU500 ยังรองรับอินพุทที่หลากหลายทั้งจากอุปกรณ์ผลิตและสวิตชิ่ง ช่วยในการผลิตหลายกล้องและการแก้ไขข้อมูลแบบเรียลไทม์